Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede moje pogodbe o zaposlitvi in izplačil.

  Read more...

   
 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede spornih postavk in datumov v moji ...

  Read more...

   
 • Vesna Resnik
  Rada bi se zahvalila za hiter, jasen in seveda brezplačen nasvet, ki sem ga dobila od prijaznega ...

  Read more...

   
 • Vesna
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede Odpovedi, pohvaliti moram kontaktno osebo ...

  Read more...

   
 • Brigita Sitar
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede upokojitve, pohvaliti moram kontaktno ...

  Read more...

Delovno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo delavec

Najdeno 53 rezultatov.

Stran 2 od 3
21. Aneks k pogodbi
(Delovno pravo/Pogosta vprašanja)
 Vprašanje: Prejšnji teden je vsem na našem oddelku direktor ponudil v podpis aneks k pogodbi. V ankesu je bilo navedeno, da se plača znižje, predvsem pa me je zmotilo, da v primeru, da če se naredi ...
22. Prekinitev delovnega razmerja v času bolniške?
(Delovno pravo/Pogosta vprašanja)
... za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka. Glede ...
23. Posebni del avtorskega pogodbenega prava
(Delovno pravo/Avtorska pogodba)
Posebni del avtorskega pogodbenega prava a) Založniška pogodba   Založniška pogodba je dvostranska in sinalagmatična. Ima dvojno pravno naravo. Na eni strani vsebuje prenos avtorske pravice, kar ...
24. Prenehanje pogodbe
(Delovno pravo/Podjemna pogodba)
Prenehanje pogodbe Vse dotlej, dokler naročeni posel ni končan, lahko naročnik odstopi od pogodbe kadarkoli hoče; vendar mora v tem primeru podjemniku izplačati dogovorjeno plačilo, zmanjšano za stroške, ...
25. Podjemnikova zastavna pravica
(Delovno pravo/Podjemna pogodba)
Podjemnikova zastavna pravica Zato da si zavaruje plačilo za svoje delo in povračilo za porabljeni material ter druge terjatve iz podjemne pogodbe, ima podjemnik zastavno pravico na stvareh, ki jih je ...
26. Obveznost naročnika
(Delovno pravo/Podjemna pogodba)
Obveznost naročnika Naročnik je dolžan prevzeti delo, ki je bilo izvršeno po določilih pogodbe in pravilih posla.   Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno z obvezno tarifo ali s kakšnim ...
27. Odgovornost za napake
(Delovno pravo/Podjemna pogodba)
Odgovornost za napake Pregled izvršenega dela in obvestitev podjemnika Naročnik je dolžan pregledati izvršeno delo, brž ko je to po običajnem teku stvari mogoče, in o ugotovljenih napakah nemudoma ...
Odstop od pogodbe zaradi odstopa od dogovorjenih pogojev Če se med izvrševanjem dela izkaže, da se podjemnik ne drži pogodbenih pogojev in sploh da ne dela, kot bi moral, in da bo imelo izvršeno delo ...
29. Obveznosti izvršiti delo
(Delovno pravo/Podjemna pogodba)
Obveznosti izvršiti delo Podjemnik je dolžan izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla. Izvršiti ga mora v določenem času, če čas ni določen, pa v času, ki je razumno potreben za take posle. Ne ...
30. Kazenske določbe
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... (7. člen); 3. pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena tega zakona; 4. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15. ...
31. Inšpekcijsko nadzorstvo
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... oziroma sodno varstvo oziroma do izvršljive arbitražne odločitve, oziroma če delavec v sodnem postopku najkasneje ob vložitvi tožbe zahteva izdajo začasne odredbe, do odločitve sodišča o predlogu za izdajo ...
32. Posebne določbe
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v tujino. (2) Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni razlogi, kot so: – nosečnost, – varstvo otroka, ki še ni dopolnil ...
33. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... delodajalec v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavca.  ...
34. Uveljavljanje in varstvo pravic
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma ...
35. Varstvo nekaterih kategorij delavcev
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... Delodajalec je dolžan zagotavljati pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta, določenega z zakonom. (2) Delavec je dolžan delodajalca obvestiti ...
36. Pravice, obveznosti in odgovornosti
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... poravnave. 124. člen (volontersko pripravništvo) (1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom lahko opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi (volontersko ...
37. Pogodba o zaposlitvi
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih ...
38. Splošne določbe
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo. 4. člen (definicija delovnega razmerja) (1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi ...
39. Zakon o delovnih razmerjih
(Zakon o delovnih razmerjih/Zakon o delovnih razmerjih)
... Delavec v zameno za opravljeno delo, ki je opravljeno skladno z pogoji navedenimi v pogodbi za zapsolitev, napotki delodajalca ter predvsem pod nadzorom delodajalca prejme plačilo. Kdo se lahko definira ...
40. Pogodba o zaposlitvi
(Delovno pravo/Pogodba o zaposlitvi)
Pogodba o zaposiltvi   Vam je delodajalec neupravičeno zniža plačo? Vas je delodajalec obdolžil, da ste storili kakšno nepravilnost in vam grozi z odpovedjo? Vam ne izplača regresa ali plače? ...

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje: Prejel sem odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov vendar sem v nelagodni situaciji. Delodajalec mi je obljubil novo pogodbo, vendar...
Vprašanje: Delodajalec je bil glavni izvajalec del v večih podjetjih. Zaradi gospodarske "krize" je večina teh podjetij se ozrla na tuje, kjer so...
Vprašanje: Zaposlena sem v podjetju, kjer delamo v treh izmenah. Do sedaj je bilo vedno tako, da smo vsako leto dobile formularje, da se strinjamo z...
Vprašanje: Prejela sem odpoved iz poslovnih razlogov, vendar mi delodajalec ni podal predhodno nobene namere o odpovedi, delodajalec mi ni ponudil...
  Vprašanje: Trenutno sem zaposlena v podjetju, ki ima poslovne prostore na istem naslovu z še 11 ostalimi nepovezanimi podjetji. Prejšnji teden, sem...

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o delovnem pravu na enem mestu!